012 460 2221 / 012 803 1513 admin@pch24.org
Alzheimer’s stadiums

Alzheimer’s stadiums

deur Dr M van Niekerk (MB.ChB. (UOVS) MMed (Neuro) FCP (SA) Stadium 1 (1 – 3 jaar) Sukkel om nuwe inligting aan te leer byvoorbeeld ‘n nuwe telefoonnommer. Herroep van inligting effe ingeperk (name, medisyne). Kan voorkom of die persoon...
Alzheimer’s and nutrients

Alzheimer’s and nutrients

Essential fats 1 egg per day (boiled / scrambled) 1 tablespoon full of nuts and seeds (pumpkin, sesame, sunflower and / or cashew) Cold carnivorous fish (salmon / sardines) 2 to 3 times per week Low GI carbohydrates Lentils, beans, nuts, fresh fruit and vegetables...